Mesut Türker | Adving | LapsSiyaset konuşurken neden bu kadar kaba oluyoruz?

Siyaset konuşurken neden bu kadar kaba oluyoruz?

Politika, her zaman bir tartışma ve anlaşmazlık yuvası olan yüklü bir konudur. İnsanlar siyasetin dışında ne kadar sağduyulu olursa olsunlar, siyaset konusuna girdikten sonra her şey değişiyor. Normalde söyleyemeyecekleri şeyleri söylemeye ve davranışlarını kontrol edemeyen bir hale dönüşerek, inanılmaz derecede kaba ve aşağılayıcı olabiliyorlar.

Öncelikle siyasetin birçok insan için çok kişisel bir konu olduğunu anlamak önemlidir. Bu inançlar kendi değerlerine ve deneyimlerine dayandığından, insanlar genellikle siyasi inançlarıyla güçlü bir şekilde özdeşleşirler. Bu nedenle, insanlar siyasi tartışmalara girdiklerinde, birileri onlarla aynı fikirde değilse, kişisel olarak saldırıya uğramış gibi hissedebilirler. Bu kişisel saldırı duygusuyla başa çıkmak zor olabilir ve insanların savunmacı, öfkeli ve kaba olmasına yol açabilir.

Ayrıca, siyasi tartışmalara duygusal anlamlar yüklenebilir. Siyasi inançlar, insanların kişisel deneyimlerine bağlanabilir ve onlar için büyük önem taşıyan konularla yakından bağlantılı olabilir. İnsanlar bir konuya duygusal olarak bağlandıklarında, birisi onlarla aynı fikirde olmadığında savunmacı ve saldırgan olma olasılıkları daha yüksektir.

Siyasi tartışmalarda kabalığa katkıda bulunan bir diğer faktör kutuplaşmadır. Günümüzün siyasi ikliminde, insanlar siyasi yelpazenin kendi taraflarına bağlı kalma ve çevrelerini benzer düşünen kişilerle çevreleme eğilimindedir. Bu davranış, bir üstünlük duygusuna yol açabilir ve siyasi yelpazenin karşı tarafındakiler için düşmanca bir ortam yaratabilir. İnsanlar "doğru" bir grubun parçası olduklarını hissettiklerinde, farklı bir görüşe sahip olanlara karşı mücadeleci olma olasılıkları daha yüksek olabilir.

Son olarak, sosyal medya ve internet, siyasi tartışmalardaki kabalık sorununu şiddetlendirdi.  Çevrimiçi forumlar ve sosyal medya platformları, insanların normalde birinin yüzüne söylemeyecekleri şeyleri söylemelerini kolaylaştırır.  Konuştukları insanlardan bu kopukluk, empati eksikliğine yol açabilir ve insanları incitici veya aşağılayıcı şeyler söylemeye daha istekli hale getirebilir.

Sonuç olarak siyaset, insanların içindeki kötü yönleri ortaya çıkarabilen bir konudur. Siyasi inançların kişisel doğası, duygusal yatırım, kutuplaşma ve internetin anonimliği, siyasi tartışmalarda sıklıkla görülen kabalığa katkıda bulunabilir. Bu faktörleri anlamak, toplumumuzun karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlara çözüm bulmak istiyorsak çok önemli olan siyaset hakkında daha saygılı ve verimli konuşmalar yapmamıza yardımcı olabilir.